Charutos | Ark Royal

Charutos


English Čeština Français Deutsch Polski Português Slovenčina Español

Charutos - Ark Royal

Tomáš Kouřímský z Ark Royal

Je to měsíc, co jsme navštívili dejvickou prodejnu s doutníky Ark Royal, kterou už přes tři roky provozuje nadšenec Tomáš Kouřímský. Jeho prodejna je…
Leia mais