Doutníky


English Čeština Français Deutsch Polski Português Slovenčina Español

Zahoření humidoru

Zahoření humidoru

Zahořením humidoru míníme nastavení jeho správné vnitřní úrovně vlhkosti. Humidor, přesněji, jeho vnitřní vložka z cedrového dřeva musí v rámci zahoření absorbovat potřebné množství vlhkosti. Technicky lze říci, že je nutné vystavit vnitřní část humidoru 85% úrovni relativní vlhkosti po dobu 48 hodin. S ohledem k této vysoké úrovni vlhkosti se nedoporočuje v průběhu zahoření mít v humidoru doutníky. Mělo by to pro ně fatální důsledek.

Postup zahoření:

1. Zkalibrujte svůj vlhkoměr. Bez kalibrace vlhkoměru později nelze správně určit úroveň vlhkosti.

2. Destilovanou vodou navlhčenou buněčinou důkladně vytřete všechny vnitřní části humidoru. Dbejte na to, aby šlo pouze o zvlhčení a rozhodně se vyvarujte např. polití některé z částí humidoru.

3. Vložte na 48 hodin do humidoru plastikovou nádobu s destilovanou vodou.

3. Po uplynutí 48 hodin vyjměte plastikovou nádobu a zkontrolujte úroveň vlhkosti (požadovaná pro uchovávání doutníku je v rozmezí 68 – 75%). V případě vyšší než požadované vlhkosti můžete opakovaným otevřením a zavřením humidoru postupně vlhkost snížit. Nezapomeňte však na setrvačnost vlhkoměru.

Napsat komentář